LESS AS
Postboks 113
N-2858 KAPP Norway

Besøksadresse:
Kapp Melkefabrikk
N-2849 KAPP

+47 61 16 00 55 
+47 61 16 00 56
post@less.no

        english version

Hjem

LESS AS tilbyr en helhetlig løsning for optimalisert pasientevakuering under store ulykker og katastrofer.
Fra den vell etablerte LESS båren til komplette beredskapsløsninger har LESS AS i dag et bredt produktspekter tilpasset de forskjellige situasjoner.  Enten det er en lett bårebag som kan manøvreres av en eller to personer, eller det er en fullt utstyrt tilhenger så har LESS AS løsninger.

Vi leverer til flyplassberedskap, sivilforsvar og kommunal beredskap.  Likedan er vi leverandør til ambulansetjeneste, redningstjeneste, politi og militær sanitet i mange land. 

     

OBS:  Klikk på klokkene på tidslinjen for animasjon.

Klikk på skadestedet for detaljer.

News:Upcoming Events: